دانش‌آموزان گرامی، جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی از یکشنبه ۱۹ مرداد و امتحانات داخلی از دوشنبه ۲۰ مرداد، به مدرسه مراجعه فرمایید. داشتن کارت ورود به جلسه برای شرکت در امتحانات الزامی است و عواقب قصور در دریافت آن بر عهده شخص دانش‌آموز خواهد بود.

توجه: امتحانات نهایی از ۲۲ مرداد و امتحانات داخلی از ۲۵ مرداد شروع خواهند شد.