دانش‌آموزان گرامی، جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی و داخلی، از دوشنبه ۱ شهریور لغایت چهارشنبه ۳ شهریور، به مدرسه مراجعه فرمایید. داشتن کارت ورود به جلسه برای شرکت در امتحانات الزامی است و عواقب قصور در دریافت آن بر عهده شخص دانش‌آموز خواهد بود.