🔔 ثبت‌نام ترم جدید از دوشنبه ۱۷ تیر آغاز شده و تا ۲۶ تیر ادامه دارد.

🔖 اصل شناسنامه، کارت ملی و همچنین کارت پایان خدمت (در صورت داشتن) را با خود همراه داشته باشید.

📝 تمامی دانش‌آموزان برای ثبت‌نام و پر کردن فرم انتخاب‌واحد حتما باید به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند.

📷 در صورت کمبود عکس یا نواقص پرونده، قبل از ثبت‌نام بایستی آن را برطرف کنید.


🔴 توجه:

با توجه به محدودیت زمانی ترم تابستان و به منظور استفاده از کلاس‌ها، هر چه سریعتر برای ثبت‌نام مراجعه کنید.

در تیر و مرداد، مدرسه فقط روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه دایر می‌باشد.