گواهی موقت مدرک فارغ‌التحصیلان دوازدهم نظری و پیش‌دانشگاهی شهریور ۹۹ آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل برای دریافت آن می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ به مدرسه مراجعه فرمایند.