گواهی موقت مدرک فارغ‌التحصیلان دوازدهم نظری و کاردانش شهریور ۱۴۰۰ آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل برای دریافت آن می‌توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ به مدرسه مراجعه فرمایند.