شنبه مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۱ مدرسه به دلیل برودت هوا و افت فشار گاز تعطیل است ولی امتحانات نهایی برگزار می‌شود.

امتحانات داخلی ۲۴ خرداد (جغرافیای عمومی و استان) به روز چهارشنبه ۲۸ دی موکول خواهد شد. مابقی امتحانات، مطابق برنامه‌ای که قبلا اعلام شده بود، برگزار خواهد شد.

توجه داشته باشید که امتحانات نهایی حتی در صورت تعطیلی مدارس لغو نمی‌شوند و طبق برنامه‌ای که از پیش اعلام شده، برگزار می‌شوند.