چهارشنبه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ مدرسه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است ولی امتحانات نهایی برگزار می‌شود. (متن خبر)

امتحانات داخلی ۴ خرداد (شامل زبان خارجی ۲ و عربی ۳ کاردانش) به روز دوشنبه ۳۰ خرداد موکول خواهد شد. مابقی امتحانات، مطابق برنامه‌ای که قبلا اعلام شده بود، برگزار خواهد شد. (دانلود برنامه امتحانی)

توجه داشته باشید که امتحانات نهایی حتی در صورت تعطیلی مدارس لغو نمی‌شوند و طبق برنامه‌ای که از پیش اعلام شده، برگزار می‌شوند.